Wat is de financieringsmix?

De financieringsmix is een combinatie van verschillende financieringsvormen om zo invulling te geven aan uw financieringsbehoefte. Een optimale mix is opgebouwd uit een combinatie van subsidies, kredieten, crowdfunding, fiscale regelingen, garanties en risicokapitaal. De juiste mix is vanzelfsprekend afhankelijk van de fase waarin een bedrijf, project of ontwikkeling zich bevindt.

Al uw financieringskansen in één overzicht?

Ontvang op werkdagen binnen 4 uur een reactie op uw financieringsscan.

Hoe kom ik aan financiering?

Dat verschilt per financieringsvorm. U kunt bijvoorbeeld crowdfunding inzetten of u kunt subsidie aanvragen bij de overheid. Het verkrijgen van financiering vereist altijd een goede voorbereiding en een bepaalde mate van expertise.

U kunt ervoor kiezen om de financiering zelf aan te vragen, maar u kunt ook kiezen voor een intermediair. DB&P ondersteunt innoverende bedrijven al ruim 35 jaar bij het aanvragen van financiering voor innovatie.

Waarom de financieringsmix?

Afhankelijk van de levensfase van uw onderneming doen zich financiële mogelijkheden en onmogelijkheden voor. De financieringsmix zorgt voor een verbreding van uw perspectief als het gaat om financieringsvormen. Door breed te kijken, komen mogelijkheden naar voren waar u eerder wellicht niet aan had gedacht.

Welke financieringsvormen zijn er?

Er zijn zes pijlers waarop gefocust wordt bij het samenstellen van de financieringsmix:

Crowdfunding

Technologiesubsidies

Kredieten

Fiscale regelingen

Investeringsmaatschappijen

Informal Investors

Waar kan ik financiering aanvragen?

In eerste instantie overweegt u wellicht om aan te kloppen bij een bank. Tegenwoordig is het niet eenvoudig om met alleen een bancair krediet aan uw volledige financieringsbehoefte te voldoen. Daarom is het belangrijk om alle elementen van de financieringsmix onder de loep te nemen. Waar liggen de kansen en mogelijkheden? Welke financieringsvormen passen op dit moment bij mijn onderneming? En hoe stuur ik aan op de financieringsbehoefte in de fase hierna? Dat zijn de vragen die u voor uzelf moet zien te beantwoorden.

Wat zijn de risico’s van stapelfinanciering?

Een nadeel van stapelfinanciering is dat u als ondernemer afhankelijk bent van meerdere partijen. Dit biedt ook direct een voordeel, omdat u via verschillende kanalen kapitaal vergaart. Wanneer één van de kanalen wegvalt, hoeft dit niet direct stagnatie van uw onderneming of project te betekenen en u hoeft niet direct een faillissement aan te vragen. Een ander nadeel is dat iedere financieringsvorm haar eigen kenmerken heeft, zoals de doorlooptijd, aflossings- en betalingstermijn, zeggenschapseisen en rendement voor de geldverstrekker. 

Subsidies

Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?

Subsidies vormen een belangrijk onderdeel van de financieringsmix. Er zijn diverse thema’s waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Dit varieert van technische thema’s zoals Blockchain en Artificial Intelligence tot aan internationalisering en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Per subsidie zijn er andere criteria waaraan voldaan moet worden.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Dat verschilt per subsidie. Meestal vraagt u subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

In veel gevallen is het aanvragen van een subsidie een tijdrovend traject dat bovendien een bepaalde mate van expertise vereist. Omdat de bron, de trajecten en de vereisten vaak verschillen per subsidieaanvraag, is het verstandig deze in kaart te laten brengen door een ervaren partij.

Hoe trek ik investeerders aan?

Het is tegenwoordig niet eenvoudig om de financiering van uw onderneming rond te krijgen bij een bank. Het is daarom een voor de hand liggende optie om op zoek te gaan naar één of meerdere informal investors. Ook kunt u een lening aantrekken middels crowdfunding. Hierbij investeert the crowd in uw onderneming met als doel om er rendement uit te halen.

Wat is een informal investor?

Informal investors zijn particuliere investeerders die hun eigen vermogen investeren in andere bedrijven. Vaak durven informal investors wel risico te nemen waar de bank dat niet (meer) durft.  Deze informal investors, ook wel business angels genoemd, investeren in bedrijven waar ze in geloven en waar ze een bepaald rendement uit willen halen.

investeerder
fondsen

Fondsen

Zijn er fondsen waarvan ik gebruik kan maken?

Fondsenwerving is één van de mogelijkheden om uw project te financieren. Nederland telt honderden (vermogens)fondsen die maatschappelijke doelen ondersteunen. Het fondsenlandschap is zeer uitgebreid, ieder fonds heeft een eigen thema en hanteert eigen criteria. Het vinden van geschikte fondsen voor uw onderneming kan daarom als lastig worden ervaren. Ieder fonds verwacht een complete aanvraag met projectplan, een uitgedachte begroting en een dekkingsplan.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve wijze om aan kapitaal te komen voor uw onderneming of project. Crowdfundingplatforms brengen ondernemers in contact met the crowd. Een groot aantal particuliere investeerders kan een deel van het eigen vermogen investeren in het project waar een bepaald rendement tegenover staat. Al deze investeringen bij elkaar kunnen zorgen voor een aanzienlijk bedrag aan vreemd vermogen dat u als ondernemer kan investeren in uw bedrijf.

Komt mijn project in aanmerking voor crowdfunding?

Nederlandse crowdfundingplatforms hanteren verschillende criteria waaraan een crowdfundingproject moet voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse crowdfundingplatforms die zich richten op specifieke thema’s zoals duurzaamheid, horeca of techniek. In principe is ieder bedrag geschikt om te crowdfunden. Hoe hoger uw doelbedrag is, des te meer investeerders u nodig heeft.

Hoe schrijf ik een bedrijfsplan?

Een bedrijfsplan is het eerste document dat potentiële investeerders over uw onderneming lezen. Het is daarmee de eerste stap van hun investeringsbeslissing. Daarom is het van belang om met het bedrijfsplan de financierende partijen te overtuigen. Er dient nagedacht te worden welk type investeerder benaderd wordt. De investeerders worden vaak ingedeeld in drie groepen:
> Informal investors
> Participatiemaatschappijen
> Crowdfunding investeerders
Bij iedere groep dienen andere aspecten van het bedrijf in het bedrijfsplan uitgelicht te worden. Verder is het van belang om de fase waarin het bedrijf zich bevindt te benadrukken.

Hoe bescherm ik mijn idee?

Heeft u een uitvinding gedaan en wilt u voorkomen dat anderen uw uitvinding namaken, verkopen of invoeren? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw intellectuele eigendom te beschermen. Er is de Akte van Depot die u kunt laten opmaken door uw notaris. Ook kunt u een geheimhoudingsverklaring laten tekenen door andere partijen die van het idee afweten. Wanneer u uw intellectuele eigendom voorgoed wilt laten vastleggen met de best mogelijke bescherming, dan kunt een octrooi of patent aanvragen.

Heeft u nog meer vragen over uw mogelijkheden voor financiering kies uit een van de onderstaande opties of bel +31 (0)76 5654321.

Powered by DB&P

De Financieringsmix is een dienst van DB&P

DB&P is uw partner voor de realisatie van de ideale financieringsmix, passend bij uw project of onderneming. Wij hebben ruim 35 jaar ervaring op het gebied van financiering van innovatie. De dienstverlening van DB&P ligt voornamelijk op het terrein waar ondernemingen zelf aanvulling in expertise nodig hebben voor het slagen van hun innovaties. Dit doen we m.b.v. maatwerk: door de financieringsbehoefte in kaart te brengen, de financieringsstrategie op te stellen en deze vervolgens uit te voeren en te monitoren.

Bezoek de Belgische website

Bezoek de Nederlandse website

Haal het meeste uit uw innovatieplannen
Stay on top of your finances

0

Subsidieaanvragen ingediend

0

R&D projecten beschreven

0

R&D projecturen beschikt gekregen

0

% success ratio